Wouter Keijser

Systemisch zorgantropoloog en toezichthouder - Zorgtransformatie 

Wouter Keijser MD PhD is een ervaren ‘zorg-veranderaar’ met als belangrijkste drijfveer om bij te dragen aan het opnieuw ‘wakker kussen’ van professionele passie in de zorg. Zijn vertrekpunt is dat goede zorg vooral gebaseerd is op een optimale samenwerking en professionaliteit, op alle niveaus.

 Minder bureaucratie en meer ondersteuning voor professionalisering leidt in de zorg tot meer geluk en gezondheid.'

Als het even kan op een evidence based wijze, draagt Wouter Keijser bij aan processen van institutionalisering en professionalisering, ook wel transformatie genoemd. Balancerend tussen zijn rollen van organisatieadviseur, toezichthouder en academicus zet hij zich in om bestuurder, toezichthouder en zorgprofessional optimaal te faciliteren in duurzame verandering naar een ‘cultuur continu gericht op verbeteren’, die minder afhankelijk is van een top-down control en bureaucratisering. 

ZorgTransformatie Kwartiermaker & Coach 

We think healthcare is transforming. That’s great. However, healthcare has a hard time doing so.

Demands are on the rise, but services increasingly fail because of understaffing and over-spending, despite a world-wide average increase of national expenditures. Also, innovations’ return-on-investments (like e-health) are often disenchanting and implementing comprehensive change (like: value based healthcare, Triple/Quadruple aim or integrated care) often meets with change management issues, relating historic boundaries between old professional silos and turfs.

 

Associate Editor bij Frontiers - Where scientists empower society 

Frontiers is the third most-cited and sixth largest research publisher and we publish groundbreaking discoveries by the world's top experts.

Scientists empower society and our mission is to accelerate scientific discovery by making science open. We place the researcher at the center of everything we do and enable the research community to develop the solutions we need to live healthy lives on a healthy planet.