Marjon Oomens

Marjon is medeoprichter en directeur van Stichting Emovere, opgericht door ervarings-deskundigen en (zorg)-professionals met een brede visie op gezondheid en welzijn.

Ook is Marjon ervaringsdeskundige met betrekking tot het leven met aanhoudende lichamelijke pijn/klachten. Na een persoonlijke ervaring van volledig herstel binnen 3 maanden (na 8 jaar dagelijks pijn) door het gedachtegoed dat Stichting Emovere uitdraagt, zet zij zich sinds 2019 in om bij te dragen aan de bewustwording en verspreiding van deze kennis en ervaring in Nederland. Met als wens om andere mensen (en ook kinderen en jongeren) meer mogelijkheden aan te reiken voor herstel en preventie. 


Marjon studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en heeft ruim 20 jaar werkervaring als programma- en projectmanager in het internationaal bedrijfsleven.


Emovere

In Nederland kampen miljoenen mensen met aanhoudende pijn en klachten waarvoor door dokters geen lichamelijke oorzaak wordt gevonden. Denk bijvoorbeeld aan aanhoudende hoofd-, buik- of rugpijn, vermoeidheid of oorsuizen. 


Een groeiende groep ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals geeft aan dat een ánder perspectief nodig is om mensen te helpen met herstel. En dat is vaker mogelijk dan gedacht. Wanneer namelijk vanuit een bredere visie naar medisch onverklaarde lichamelijke klachten wordt gekeken, zijn deze vaak wel verklaarbaar, en veelal ook oplosbaar. 


Centraal in deze visie staat dat er naar de mens met lichaam en geest als één geheel gekeken wordt, en dat (onbewust) verdrongen emoties een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van dergelijke klachten. Mogelijkheden voor herstel ontstaan als ook aandacht wordt gegeven aan het ervaren en verwerken hiervan. 


Dit gedachtegoed is gebaseerd op recente inzichten uit (neuro)wetenschappelijk onderzoek, kennis en ervaring van artsen en (zorg)professionals, en talrijke (inter)nationale succesvolle herstelverhalen van ex-patiënten.

Marjon: "Daarnaast heeft Stichting Emovere een grotere maatschappelijke missie die van belang is voor meer dan alleen de gezondheidszorg. We willen een beweging creëren van bewuste mensen, op weg naar een samenleving waarin de mens centraal staat en gevoel, emoties en verstand gelijke waarde hebben. Want wanneer mensen weer meer gaan voelen en uiten wat voor hen en hun omgeving van belang is, en dat gevoel ook gaan volgen, ontstaat er “anders samen-leven”; op school, in werk en in andere domeinen. Deze wijze van samen-leven zal vanuit de visie van Emovere leiden tot meer gezondheid, vitaliteit en welzijn voor velen. 

Podcast

Om alvast nader kennis te maken met Marjon, kun je luisteren/kijken naar deze OERsterk podcast.