Maarten Nijman 

Maarten is Chief Outreach van Our New Economy.

Na velen jaren van trainen en coachen van management en leidinggevenden in effectiviteit van organisaties, kwam ik tot een conclusie. Het gaat niet alleen om organisaties. De transitie waar onze samenleving nu midden in zit moeten we als samenleving gaan vormgeven. Samen met burgers, beleidsmakers, onderwijzers en ondernemers, met mensen die verder willen kijken dan de kwartaalcijfers. Het is een kleine stap naar nieuwe businessmodellen en een economie als middel. We moeten ons economisch denken veranderen. Inefficiënt worden waar dat niet realistisch lijkt en juist veel efficiënter op plekken waar nog niemand heeft gekeken.

Creativiteit staat daarbij centraal. Ik vertel nooit twee keer hetzelfde verhaal. Een analytische én praktische aanpak zijn mijn belangrijkste tools. Jarenlange ervaring gecombineerd met een goed gevoel voor humor, een positieve instelling en doorzettingsvermogen.  

Our New Economy

Maarten is Head of Outreach bij Our New Economy (ONE). Hoe mensen denken over economie heeft veel invloed op hoe we de samenleving organiseren. Veel mensen denken dat de economie zoals ze die op school geleerd hebben de enige mogelijke economie is. Dat beperkt onze oplossingsruimte van de maatschappelijke uitdagingen. “Het moet wel betaalbaar blijven” is in het beste geval een kortzichtig uitgangspunt. Het zijn vaak de onbetaalbare zaken die ertoe doen. En hoe we denken over economie, leerden we op school. ONE richt zich daarom op het hervormen van het economieonderwijs, van middelbare school tot en met universiteit. Wij proberen de echte wereld, morele dilemma’s en debatten tussen economen over hoe de economie werkt in lessen en colleges te brengen. 

Transities voor beginners

Samen naar de nieuwe economie - een gesprek met Maarten Nijman op de podcast van Nieuwe Economie De Podcast 

Transitie Nederland

Maarten is bestuurslid bij Transitie Nederland – onderdeel van een internationaal netwerk van groepen actieve burgers die met elkaar samenwerken om hun buurt, dorp of stad minder afhankelijk van (fossiele) energie, meer duurzaam en meer sociaal te maken. Veel mensen maken zich zorgen over grote problemen als energie(kosten), milieuvervuiling, intensieve landbouw, klimaatverandering en het vastlopen van onze economie. Wij kunnen en willen niet meer blijven wachten op overheid of bedrijfsleven, we gaan zelf aan de slag met activiteiten die positief zijn, die direct uitvoerbaar zijn in jouw buurt.