Lenette 

 

Lenette heeft als organisatieadviseur  ruim dertig jaar organisaties begeleid op thema’s als leiderschap, visie, zelfsturing en innoveren en geeft over die thema’s regelmatig lezingen en gastcolleges. 


Mijn motto: 

Vraag je niet af wat de wereld nodig heeft.
Vraag je af waardoor jij tot leven komt
en draag dat bij aan de wereld.
Want wat de wereld nodig heeft
zijn mensen die ten volle leven en bloeien.’
 

YouTube

YouTube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de YouTube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

De boeken van Lenette

Transklasse
Ben jij een sociale stijger? Die kans is groot, want er zijn in Nederland veel mensen die van klasse veranderen. Ongemerkt leggen ze een lange weg af, vol avonturen en hindernissen. Dat brengt hen in een nieuwe wereld met andere sociale codes, maar ook (intellectuele) vrijheid en nieuwe vrienden, al raken ze de band met thuis nooit helemaal kwijt. Sociale stijgers bewegen zich dan ook in twee werelden, waar ze zich meer of minder thuis voelen. 

Wat bezielt ons? 

 We bevinden ons in een cruciaal tijdsgewricht waarin een oude en een nieuwe wereld tegenover elkaar staan, elk met eigen belangen. In Wat bezielt ons? Van verstarring naar vitaliteit analyseert Lenette Schuijt in welke verouderde systemen we vast lijken te zitten en verkent ze het nieuwe landschap dat aan het ontstaan is. 

Met ziel en zakelijkheid

 Hedendaagse leiders staan voor de uitdaging om hun mensen aan te sturen met ziel en zakelijkheid. Dat betekent dat ze richting moeten geven, maar ook inspelen op verwachtingen van markt en maatschappij 

Tijd voor Bezieling - podcast

Tijd voor bezieling. Hartstikke gaaf, maar wat is ‘bezieling’ nou eigenlijk? Wat bedoelen we ermee en wat ook niet? En waarom is het zo’n onmisbaar ingrediënt in het leven: in werk, in relaties, in de samenleving? En hoe ontdekken we en voeden we onze bezieling? En wat doet het ook met ons als de bezieling ontbreekt? En kennen we dat in de organisatie waar we werken? Kennen we dat in onze relaties? Kennen we dat in Nederland?

Gelukkig ben ik niet de eerste die zich deze vragen stelt. Vandaag is bij mij te gast Lenette Schuijt. In mijn woorden: expert op het gebied van bezieling. Zij inspireerde mij in mijn eigen proces, en tot het maken van deze podcast, met haar boek: ‘De Kracht van Bezieling’. Al uit 1999. En ook met haar recentere boek ‘Met ziel en Zakelijkheid’.