Janine Schimmelpenninck

Oprichter van The Orange Tree Foundation en grondlegger van de Natural Skills psychologie.

" We zijn als mens geen losse entiteiten, noch zijn we in de kern vervreemd van elkaar. We dragen ieder voor zich de gehele mensheid in ons mee. Dit is onze common ground: de gehele oceaan in de druppel. Hier rust onze humaniteit. Een humaniteit die zo makkelijk versluierd kan raken door onzinnig inhumaan gedrag."

Natural Skills


Natuurlijke "common ground" vinden we niet op conceptueel niveau maar alleen op diep fundamenteel niveau. Wat is dat diepe fundamentele niveau? Humaniteit! Het kunnen waarborgen van de humaniteit in jezelf en in relatie tot anderen is wijsheid. Wijsheid vergt kennis en kunde van onze menselijke geest. Deze kennis en kunde waarderen we niet of nauwelijks. Laat staan dat we er vaardig in zijn. Het is dan ook niet vreemd dat we met een wijsheidsvacuüm in onze samenleving te maken hebben.

Natural Skills psychologie gaat over onze natuurlijke common ground en hoe we deze kunnen borgen door natuurgetrouw te leren handelen. 

"Janine Schimmelpenninck is grondlegger van Natural Skills psychologie. Ze stond vorig jaar opeens in het middelpunt van de belangstelling toen haar boek “Natural Skills” werd uitgeroepen tot psychologieboek nummer één van 2022. Ze beschrijft daarin hoe we kunnen streven naar meer geluk, verbondenheid en vrijheid. Dat lukt niet door vast te blijven houden aan oude gedragspatronen, die ons ongelukkig en onvrij maken." - artikel in Stichting Hartpatiënten Nederland

Boek

Overleven in deze dynamische omgeving vraagt om kennis en kunde van je innerlijke natuur. Deze innerlijke natuur is – net zoals de natuur buiten om ons heen – niet chaotisch en onderhevig aan natuurlijke functies (wetten). Als je deze leert kennen, wordt je leven vanzelf eenvoudiger en de wereld een veiliger plaats. Dit boek geeft je inzage in de wijze waarop je innerlijke natuur functioneert.