Hilde Bolt

Hilde Bolt heeft zich als psycholoog/psychotherapeut en traumadeskundige doorontwikkeld als een activist en teacher met een brede en doortastende visie op (geestelijke) gezondheid in relatie met de maatschappij. 

Samen met haar collega Marijke Levelink richtte zij de Body Oriented Learning Academy op. Hierin ontwikkelen zij wijsheid, visie en zienswijzen, geïnspireerd door diverse culturen, disciplines en tijdperken. De vertaling hiervan naar onze zorg en maatschappij is haar grote kracht. 

Hilde’s werkwijze is helder en indringend, simpel, speels en tegelijkertijd onontkoombaar. Muziek en beweging spelen een katalyserende rol in haar werk. Kleine en grote zalen brengt ze letterlijk hiermee in beweging. 

Hilde zet zich actief voor meer menselijkheid en lichaamsbewustzijn in de samenleving. Het lichaam en onze connectie met de natuur spelen daarin een centrale rol. Hilde kijkt breed, maar werkt met scherpe focus; ze hanteert een antropologische blik op de westerse samenleving om de invloed op onze gezondheid te duiden.

Hilde schrijft regelmatig voor Optimist Magazine. Is auteur van diverse boeken, waaronder Get your Guts – Je instinct als kompas en waar gaat et nu écht over? - natuurlijk herstel bij stress en burnout.